Matematyka z elementami informatyki(dla nauczycieli)

Organizator:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki Stosowanej 
Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki
 
Kierownik:
Opiekun kierunku:
Dr Jerzy Stochel  
ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków
pawilon D-10, pokój 18
tel. 12 617 29 50
fax 12 634 00 10

e-mail: : podyplomowe@fis.agh.edu.pl

http://www.ftj.agh.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:

Grażyna Waluś


Krótka charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły średniej i podstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

 

Program studiów

Semestr I:(30 ECTS)

 • Teoria mnogości i logika matematyczna
 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna I
 • Równania różniczkowe
 • Wstęp do informatyki
 • Fizyka w zadaniach


Semestr II:(30 ECTS)

 • Analiza matematyczna II
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary
 • Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu
 • Narzędzia informatyki
 • Programowanie i języki programowania
 • Wykorzystanie komputera w nauczaniu


Semestr III:(30 ECTS)

 • Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej
 • Wybrane problemy techniki
 • Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny
 • Dydaktyka matematyki
 • Struktury i bazy danych
 • Współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania
 • Aktualne problemy w oświacie
 • Seminarium dyplomowe

 

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wykształceniem wyższym, posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki.

 

 


Opłaty:

3 900 zł - płatne w ratach

1 semestr - 1 200,- zł + 100,- zł /wpisowe,

2 i 3 semestr po 1 300 zł)

 

Czas trwania:

3 semestry

(od X 2012 r.)

 


 Termin zgłoszeń: 

od 1 VI 2012 r  do wyczerpania limitu miejsc

Wymagane dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (druki do pobrania ze strony www.fis.agh.edu.pl - Studia Podyplomowe)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania
 • zdjęcie (1 szt.)
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej w wys. 100 zł (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl - Studia Podyplomowe )

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

60

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków
pawilon D-10, pokój 18

e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Grażyna Waluś .tel. 12 617 29 50

Informacje dodatkowe:

Całość studiów obejmuje 350 godzin i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 19 dwudniowych zjazdów (piątek od godziny 14.00, sobota do godziny 17.00).